GPS-inmätning

GPS-inmätning möjliggör mätningar med hög precision och används i samband med dokumentation av rör och ledningar i områden där exempelvis vattengångar och lockhöjder behöver mätas in.

Den precisa inmätningen används till exempel inför projektering i samband med om- eller nybyggnation av avloppsledningar och inför profilmätning för att ge inmätningen aktuella vattengångsnivåer och lockhöjdsnivåer.

GPS-inmätning i kombination med djupsondering

I syfte att samla in information om vattengångar på punkter som inte går att mäta traditionellt använder IRG ofta GPS-inmätningen i kombination med djupsondering.

Vi använder då djupsondering under mark för att få exakt djup och läge för den punkt vi vill mäta ut och använder GPS-mätaren för att få exakt läge ovan mark.

På detta sätt får vi fram digitala värden för vattengångar på bland annat förbindelsepunkter och dagvattenanslutningar.

Vi kan även med denna metoden enkelt utreda exakta ägandeförhållande rörande ledningar och ansvarsfördelningen för åtgärdande av ev skador på ledningarna.

Dokumentation från inmätningen lämnas i flera olika format – bland annat Excel, KML-fil till Google Earth, Shapefil till VA-banken samt DXF-fil till DWG.

 

Den precisa GPS-inmätningen används även vid exempelvis projektering inför omläggning av avloppsstam. I syfte att samla in information om vattengångar på punkter som inte går att mäta traditionellt används GPS-inmätningen för mätning inifrån servisledningen och upp till mark. Kunden får då god kännedom om lämpligt djup för de nya ledningarna.

Inför projektering i samband med om- eller nybyggnation och inför profilmätning ger inmätningen aktuell status på vattengångsnivåer och lockhöjdsnivåer. Tack vare vår unika metod där en sond monteras på kameran kan vi enkelt utreda exakta ägandeförhållande rörande ledningar.

Kameran stoppas ner i en avloppsbrunn och matas fram till aktuell servisledning eller anslutning från ett hus och följs sedan upp med ytterligare en mindre kamera som skickas upp mot huset för att säkerställa vart gränsen för ägande går.Dokumentation lämnas i flera olika format – bland annat Excel, KML-fil till Google Earth, Shapefil till VA-banken samt DXF-fil till DWG.

GPS-inmätning