Hållbarhet​

Vi bedriver kontinuerligt ett arbete för ökad hållbarhet och minskad miljöbelastning, både för oss och våra kunder. Erbjudna tjänster tar avstamp i ett värdefullt arbete för en av våra viktigaste naturresurser – vårt vatten.

Vår tillskottsvattenutredning (IRG-Metoden®) är unik i sitt slag och syftar till att lokalisera och åtgärda källor till oönskat tillskottsvatten i spillvattensystemen. Arbetet är av största vikt för att minska de negativa konsekvenserna tillskottsvattnet får i form av översvämningar med bland annat miljöproblematisk bräddning där förorenat vatten går direkt ut i vattendrag och sjöar.

Modern och miljöklassad fordonsflotta

Att arbeta långsiktigt hållbart och med ständigt minskad miljöbelastning är en naturlig del av vår verksamhet. Till vår hjälp har vi bland annat en modern och miljöklassad fordonsflotta som vi löpande uppdaterar genom att kontinuerligt byta ut våra äldre fordon mot nya samt med fokus på bilar som klarar kraven för Euro 6.

Vår elbilsflotta utökas ständigt och involverar både tjänstebilar och våra lastbilar/bussar.

ISO-certifierade

Självklart är vi ISO-certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vi ställer lika höga krav på hållbarhetsarbetet som våra kunder. Med våra ISO-certifieringar visar vi våra intressenter att vi prioriterar arbetet och skapar samtidigt bättre möjligheter att följa upp och förbättra.